Presse

For henvendelser fra media,
vennligst ta kontakt med vår presseansvarlig:

Kenneth Casper Edvardsen

kce@sky.fitness